Rozprawka

The moot question is whether it has only positive sides, or if it is a negative phenomenon. This is what I am going to discuss below.-Kwestia dyskusyjna, czy ma tylko pozytywne strony, lub czy jest to negatywne zjawisko. To jest to, co mam zamiar omówić poniżej.

Do wprowadzania pierwszego argumentu:

one major advantage of … – ważną zaletą …
in the first place/first of all – przede wszystkim
firstly – po pierwsze
to start with – na wstępie

Do wprowadzania następnych argumentów:

secondly – po drugie
thirdly – po trzecie
what is more/furthermore – co więcej
also – również
in addition to … – na dodatek …
apart from … – oprócz …
last, but not least – ostatni lecz nie mniej ważny
finally, … – w końcu, …

Do wprowadzania przeciwnego punktu widzenia:

on the other hand – z drugiej strony
in spite of – wbrew …
despite – pomimo
even though – chociaż
although – mimo to
it can be argued that … – są odmienne opinie że …

Do wprowadzania przykładów popierających tezę:

for example/for instance – na przykład
like – jak
especially – zwłaszcza
such as – tak jak
in particular – zwłaszcza

Do podsumowania:

in conclusion/all in all/to sum up – podsumowując
taking everything into account/on the whole – biorąc to wszystko pod uwagę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>